MC Agenda

Terug naar MC Agenda

Voorlichting over bevallen in MC Zuiderzee

02 november 2017
Printervriendelijke versie

Voor voorlichting over bevallen in MC Zuiderzee met aansluitend een rondleiding op de verloskamers kunt u elke maand terecht in het ziekenhuis in Lelystad. Aanmelden kan tijdens kantooruren op telefoonnummer (0320) 271 345 (Kraamafdeling MC Zuiderzee).

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.