Jaardocument

Printervriendelijke versie

MC Groep (MC IJsselmeerziekenhuizen BV) heeft medio juli 2017 haar concept jaarrekening over 2016 gedeponeerd. Wat het bestuur betreft kan dit document als definitief worden gezien.

Milieujaarverslag

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.