Raad van Commissarissen

Printervriendelijke versie

Leden Raad van Commissarissen
Ir. J.M. Leemhuis-Stout (voorzitter)
Dr. F.H. Barneveld Binkhuysen (vicevoorzitter)
H.T.G. Slagt
Ir. R. Spriensma
J.C.M. Tadema-Koomen MBA

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.