Röntgenonderzoek

Printervriendelijke versie

Röntgenonderzoek bij kinderen

Voor kinderen is het heel belangrijk om van tevoren te weten hoe een onderzoek verloopt, zodat ze weten wat ze kunnen verwachten. Op de speciale kinderpagina van deze website is uitgelegd wat een röntgenonderzoek inhoudt. 

Zwanger en röntgenfoto’s

Bent u zwanger? Dan is het af te raden om een röntgenfoto te laten maken. Röntgenstralen kunnen ernstige schade toebrengen aan uw ongeboren kind. Hoe eerder in de zwangerschap het vruchtje wordt blootgesteld aan de straling, hoe ernstiger de gevolgen kunnen zijn. Als gevolg van de straling kan uw kind bepaalde afwijkingen ontwikkelen. Daarom is het verstandig om tijdens uw zwangerschap, voor zover dat mogelijk is, te voorkómen dat u wordt blootgesteld aan röntgenstralen.
Is het toch nodig dat er röntgenfoto’s gemaakt moeten worden, vertel dan dat u zwanger bent als u uw aanvraagformulier voor het röntgenonderzoek afgeeft.

Informatie over straling

Dagelijks worden we blootgesteld aan verschillende soorten straling: zonneschijn, warmte, signalen van de radio en televisie, verlichting. Straling is een vorm van energie die we in sommige gevallen waarnemen. Bijvoorbeeld warmte en licht. Maar de meeste gevallen van straling nemen we niet waar.
De niet-ioniserende straling, bijvoorbeeld van radiogolven, is niet schadelijk.
Ioniserende straling, zoals gebruikt bij röntgenonderzoek, is wel schadelijk als we er lange tijd aan blootgesteld worden.

Gewoon zonlicht is een voorbeeld van niet-ioniserende straling. Toch is teveel zonlicht niet gezond, omdat zonlicht ook UV-straling bevat. Dit is wel ioniserende straling en is dus schadelijk.

Toepassingen van röntgenstraling
Ioniserende straling wordt voor verschillende doeleinden gebruikt. Het bekendste voorbeeld hiervan is de röntgenstraling voor medische onderzoek. Maar ook in de beveiliging, zoals op Schiphol, wordt ioniserende straling gebruikt.

Röntgenstraling voor een röntgenfoto
Röntgenstraling heeft voldoende energie om door het lichaam heen te dringen. Botten laten minder straling door dan zachte weefsels zoals huid en spieren. Daardoor kun je op de röntgenfoto botten gemakkelijk zien. Bij het onderzoeken van zachte delen, bijvoorbeeld darmen of bloedvaten, dan moet er contrastvloeistoffen gebruikt worden die de straling minder goed 'doorlaten'. Op de plek waar de contrastvloeistof zit, is het orgaan dan wel zichtbaar op de röntgenfoto.

Is er risico bij röntgenonderzoek?
Er kan sprake zijn van een risico. Weliswaar zijn er geen directe effecten, maar late effecten zoals erfelijke afwijkingen in het nageslacht of de kans op het krijgen van kanker zijn theoretisch wel mogelijk. Hoewel het extra risico gering is, wordt daar altijd rekening meegehouden. Als er een methode voorhanden is die geen risico's inhoudt, maar wel gelijkwaardige informatie geeft, dan zal die methode de voorkeur verkrijgen. Het gebruik van röntgen moet gerechtvaardigd zijn. Natuurlijk wordt er altijd overwogen wat de consequenties zijn voor de patiënt als je een onderzoek niet doet.

Meetbaarheid van straling
De mens heeft dus hulpmiddelen nodig om straling te kunnen waarnemen. En die hulpmiddelen zijn er. Met vrij eenvoudige meetinstrumenten is straling goed aan te tonen. Zelfs heel kleine hoeveelheden, kunnen direct gemeten worden.

Neem altijd uw identiteitsbewijs en medicatieoverzicht mee naar uw afspraak in het ziekenhuis! Dit geldt ook voor kinderen.
Het is nodig om uw onderzoek, opname of afspraak/behandeling zo veilig mogelijk te laten verlopen. Meer weten? Kijk op onze webpagina over Inschrijving & Identificatie.

Contract met zorgverzekeraars
Wij zijn door alle verzekeraars gecontracteerd, maar niet voor alle zorg. Wij adviseren u bij uw verzekeraar na te gaan of de zorg waarvoor u komt, vergoed wordt.